بهمن دیزل

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 2831

 • نام و نام خانوادگی: منصور ژائین‌تن
 • شهر: کرمان
 • تلفن فروش: 32730949-50-034 تلفن خدمات پس از فروش: 32728678-32756812-034
 • نمابر فروش: 32730949-034 نمابر خدمات پس از فروش: 32730949-034
 • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
 • آدرس: کرمان، ابتدای جاده شرف آباد، نبش قائم 2
 • نقشه مکان یاب
 • توضيحات: ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

خدمات پس از فروش محصولاتخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 2832

 • نام و نام خانوادگی: حسین نبوی
 • شهر: سیرجان
 • تلفن فروش: 42256233-034 تلفن خدمات پس از فروش: 42256233-034
 • نمابر خدمات پس از فروش: 42256233-034
 • ساعت كار: 8:00 الی17
 • آدرس: سیرجان-بلوارشاهد(کمربندی)-روبروی بلوار صادقی
 • نقشه مکان یاب
 • توضيحات: ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳