همکاری شرکت بهمن دیزل با | بهمن دیزل
همکاری شرکت بهمن دیزل با

همکاری شرکت بهمن دیزل با

  • تاريخ انتشار : چهارشنبه 27 بهمن 1395
همکاری شرکت بهمن دیزل با

ایجاد مرکز اهداکنندگان سلول‌های بنیادی خون‌ساز در مؤسسه خیریه محک با همکاری گروه بهمن (شرکت‌های بهمن موتور و بهمن دیزل) و مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان «محک» ثبت 5 هزار نمونه اولیه جهت مرکز اهداکنندگان سلول‌های بنیادی خون‌‍ساز در محک انجام می

ایجاد مرکز اهداکنندگان سلول‌های بنیادی خون‌ساز در مؤسسه خیریه محک با همکاری گروه بهمن (شرکت‌های بهمن موتور و بهمن دیزل) و مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان «محک» ثبت 5 هزار نمونه اولیه جهت مرکز اهداکنندگان سلول‌های بنیادی خون‌‍ساز در محک انجام می‌شود.
لینک خبر:
 http://bahmangroup.com/Post/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AD%DA%A9