بهمن دیزل

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 2711

 • نام و نام خانوادگی: دیزل کامیون دشتستان
 • شهر: برازجان
 • تلفن فروش: 34372743-5-077 تلفن خدمات پس از فروش: 34372743-5-077
 • نمابر فروش: 34372743-077 نمابر خدمات پس از فروش: 34372743-077
 • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
 • آدرس: برازجان، شهرک صنعتی خوشاب، شماره 10
 • نقشه مکان یاب

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 8711

 • نام و نام خانوادگی: علی آبادی
 • شهر: بندر کنگان
 • تلفن فروش: 37236290 -37236274-077 تلفن خدمات پس از فروش: 37236290-37236274-077
 • نمابر فروش: 37236274-077 نمابر خدمات پس از فروش: 37236274-077
 • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
 • آدرس: شهر بندر کنگان، ورودی شهر، بلوار امام خمینی، جنب دروازه قرآن، شماره 51
 • نقشه مکان یاب