گالری تصاویر | بهمن دیزل

نمایشگاه خودرو 2017 توکیو

مشاهده همه

حمل و نقل و خدمات شهری

مشاهده همه

اولین روز نمایشگاه حمل و نقل

مشاهده همه

نشست خبری در غرفه بهمن دیزل و سیبا موتور

مشاهده همه

سومین روز نمایشگاه حمل ونقل به روایت تصویر

مشاهده همه

اهدای نمونه سلول های بنیادی خون ساز پرسنل شرکت بهمن موتور به مرکز پذیره نویسی محک

مشاهده همه

بهمن دیزل و سیبا موتور با محصولات جدید در نمایشگاه حمل و نقل و خدمات شهری

مشاهده همه

گروه بهمن در دومین روز نمایشگاه مازندران به روایت تصویر

مشاهده همه

استقبال پر شور مازندرانی ها از غرفه گروه بهمن

مشاهده همه